Sunday, November 18, 2007

TRADING EMAS!!!

Posted by hyattmed@hotmail.com

Bagaimana Untuk Menjadi Rakaniaga Ori5.com Dan Berkongsi Keuntungan Global. Contoh: Dengan membeli \"Pilihan YN Perak\", anda akan diberi satu \"YN Aktif\" dan dua \"YN Simpanan\". Setiap \"YN Aktif\" akan berpeluang menjana pulangan sehingga USD3,500 dari keuntungan global syarikat. Memperolehi USD3,500 hanya dengan modal serendah USD120 sudah dianggap lumayan bagi kebanyakan orang, akan tetapi sekiranya anda kaji dari sudut perniagaan, anda akan lihat bahawa anda belum memaksimakan potensi dari modal yang dilaburkan, kerana anda hanya perlu mengaktifkan dua lagi \"YN Simpanan\" anda yang ada, untuk memperolehi sehingga USD10,500 dengan nilai modal pelaburan yang sama! Bagaimana untuk mengaktifkan dua \"YN Simpanan\" ini? Anda hanya perlu memperkenalkan empat rakaniaga baru. Mudah saja! Cuba pertimbangkan: Bolehkah anda menemukan cara yang lebih mudah dari ini, yang bukan sahaja membolehkan anda memperolehi pulangan yang jauh lebih besar berbanding modal, tetapi juga insentif saranan secara langsung dan tidak langsung yang tiada hadnya? Perkongsian Keuntungan Global Dan Insentif Saranan Ori5.com • 24.14% Dari Keuntungan Keseluruhan Diagihkan Kepada Rakaniaga. Konsep operasi yang diperkenalkan oleh Ori5.com merupakan sebuah model yang lahir dari idea yang bernas dan terbuka yang dikenali sebagai \"Protokol Pusingan-Interaktif Perbelanjaan Global\": syarikat akan membuat suntikan semula sebanyak 24.14% dari keuntungan keseluruhan ke dalam pusingan global, di mana semua rakaniaga yang mengambil bahagian menunggu giliran berdasarkan masa perbelanjaan dilakukan. Setiap hari, sistem komputer secara otomatik akan memproses dan mengemaskini urusniaga baru ke dalam protokol. • Tanpa Mengira Jumlah Perbelanjaan, Semua Akan Layak Mendapat \"Yunit Niaga (YN)\" Untuk Menerima Dividen. Di Ori5.com, tanpa mengira jumlah, perbelanjaan dari setiap pengguna dianggap sebagai pelaburan di dalam syarikat, dan akan dianugerahkan \"Yunit Niaga (YN)\" bergantung kepada pekej \" Pilihan YN\" mereka, untuk memberi peluang kepada pengguna mengambil bahagian di dalam pelaburan syarikat dan memiliki saham di dalam perolehan syarikat. Kami akan memberikan dividen berdasarkan kepada keuntungan global syarikat dan jumlah \"Yunit Niaga (YN) Aktif\" yang dimiliki oleh setiap rakaniaga. . • \"Yunit Niaga (YN)\" Ikhsan Untuk Memaksimakan Perkongsian Anda Ke Atas Keuntungan Global. Selain daripada memberikan dividen, kami juga akan memberikan sehingga tiga \"YN Aktif\" baru kepada setiap\"YN Aktif\" yang sedia ada, membolehkan rakaniaga kami mendapat perolehan ulangan di dalam perkongsian keuntungan global. Kami akan menyimpan semua dividen yang diperolehi oleh semua rakaniaga kami ke dalam akaun masing-masing yang ada di dalam syarikat kami. Mereka bebas membuat pengeluaran tunai dari akaun masing-masing, atau membuat penukaran dengan produk. • Perancangan Kewangan-Gandakan Pendapatan Melalui Simpanan. Sebagai tambahan kepada yang tersebut di atas, Ori5.com juga akan membuat perancangan kewangan untuk setiap rakaniaganya. Kami akan menyimpan sebahagian dari pendapatan anda (20% atau USD40, yang mana lebih rendah) dari setiap \"YN Aktif\" yang layak di dalam perkongsian keuntungan global. Apabila jumlah terkumpul mencecah USD40, sistem komputer secara otomatik akan membeli satu \"YN Aktif\" baru untuk rakaniaga, agar anda akan mempunyai bahagian yang lebih besar di dalam perkongsian keuntungan global. • Insentif Dari Saranan Jika pengguna lain melakukan sekurang-kurangnya satu belian di Ori5.com melalui saranan anda, atau jika anda berjaya memujuk pengeluar dan peniaga lain untuk turut serta sebagai rakaniaga kita, anda serta sesiapa yang layak akan menerima sehingga 40.13% dari keuntungan global yang telah diperuntukkan oleh syarikat sebagai insentif saranan anda. Falsafah kami adalah, \"perkara yang baik harus dikongsi\", maka oleh sebab itu kami menggalakkan rakaniaga kami untuk mempromosikan \"Sistem Pemasaran Perkongsian Perniagaan Global\" Ori5.com dengan giat supaya akan lebih ramai lagi yang akan berpeluang berkongsi faedah-faedah dari perniagaan dengan konsep yang menarik ini. Dan semakin ramai yang turut serta, dengan keupayaan dan kekuatan yang mereka bawa bersama, akan mengukuhkan kedudukan syarikat di mata dunia yang tidak bersempadan. Faedah Kepada Pengeluar/Pengilang Yang Mengambil Bahagian. • Peningkatan Permintaan Pelanggan Menggalakkan Peningkatan Pengeluaran. Sistem Pemasaran Perkongsian Perniagaan Global yang ekslusif dan dipelopori oleh Ori5.com akan menjadi satu revolusi keatas sikap pengguna, daripada perbelanjaan ke atas keperluan kepada pelaburan, yang mana akan mewujudkan satu komuniti perniagaan global yang saling melengkapi di dalam putaran yang seimbang. Model operasi perniagaan unik yang ditunjangi oleh Ori5.com ini akan membuka peluang pasaran yang luas kepada pengeluar/pengilang. Semua rakaniaga yang berkelayakan berupaya mengenalpasti dan membuat pemantauan kumpulan sasaran atau pelanggannya melalui pengiklanan di dalam jaringan atau rangkaian Ori5.com.Apabila roda sudah berputar, permintaan pengguna yang tinggi akan mencurah masuk dan mengalir tanpa henti, dan meningkatkan saiz dagangan di antara peruncit/peniaga dan pengeluar/ pengilang, sekali gus menjadi pemangkin kepada peningkatan saiz pengeluaran. • Usahasama Di Dalam Pasaran Global Dengan Risiko Rendah. Tanpa mengira skala perniagaan, apabila anda telah menyertai Ori5.com sebagai \"Rakaniaga Pengilang\", iklan syarikat anda akan dapat dilihat di dalam portal e-dagang kami, sebuah pusat dagangan antarabangsa yang beroperasi 24/7 sepanjang tahun tanpa halangan masa dan faktor geografi. Melalui pentas maya Ori5.com, anda dapat memasarkan produk dan perkhidmatan anda ke seluruh pelosok dunia. Bukan sahaja anda dapat menembusi pasaran global dengan kos dan risiko yang minima, anda juga akan berpeluang membina jaringan perniagaan melalui komuniti perniagaan rakaniaga kami, yang akan membuka laluan baru kepada anda untuk memperluaskan pasaran produk dan perkhidmatan anda. • \"Perbelanjaan\" Menjadi \"Modal Perniagaan\": Revolusi Perniagaan \"Berorentasikan-Manusia\" Model perniagaan global yang dapat bertahan adalah bila mana ia dapat menyesuaikan diri di dalam era revolusi perubahan dan inovasi. Ini adalah masanya untuk memungut hasil dari usaha yang telah dilakukan. Kewujudan internet dilihat pada zahirnya hanyalah satu fenomena teknikal; tetapi sebenarnya ia membentuk satu \"kepelbagaian pengguna\" yang ketara. Ciri-ciri asas kepada ekonomi baru adalah dalam bentuk permodalan dari guna bahan, dan ia merupakan satu bentuk permodalan baru dan yang pertama di dalam sejarah ekonomi dunia. Revolusi putaran ekonomi hanya dapat bertahan dengan adanya keseimbangan di antara keperluan dan pengeluaran. \"Permodalan Keperluan\" satu pengaruh yang akan mewujudkan pasaran inisiatif-pengguna yang kuat dan mengagihkan modal keseluruhan masyarakat kita. Ia akan mampu memberi kesan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang mampu dihasilkan oleh seorang individu, sebuah syarikat, satu wilayah mahupun sebuah negara. Ia menjadi milik penuh kepada semua jenis dan saiz pasaran ekonomi global. • Keperluan Sebagai Nilai Tambah Kepada Pengeluaran. Apabila jumlah keperluan meningkat secara mendadak, peningkatan pengeluaran menjadi tidak seimbang dalam erti kata yang munasabah, di mana nilai sebenar peningkatan kapasiti pengeluaran dapat direalisasikan. Mengambil fakta bahawa Jerman, Jepun dan Amerika Syarikat adalah merupakan kuasa ekonomi bagi Eropah, Asia dan Dunia, ketiga-tiga negara tersebut tidak dapat dinafikan merupakan antara negara pengguna utama dunia. Bermula dari tahun 1990an abad ke dua puluh, statistik terus menerus menunjukkan bahawa secara purata, perbelanjaan dunia berada pada paras 78% ke 79%, sementara jumlah perbelanjaan di beberapa negara maju seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom jelas melebihi 80% berbanding nilai pengeluaran dalam negara mereka. Ini dan data-data lain menunjukkan bahawa ianya adalah perbelanjaan, dan bukan pengeluaran, yang telah membuatkan mereka memiliki kuasa-kuasa tertentu, dengan status ereka di dalam ekonomi antarabangsa pada masa sekarang. • Pengembangan Pentas Perniagaan Melalui Keperibadian Dan Kepercayaan. Strategi pembangunan Ori5.com memberikan tumpuan kepada pembentukan imej melalui keikhlasan di dalam memelihara kepentingan pengguna, mewujudkan dan mengekalkan persekitaran dengan nilai keperibadian dan kepercayaan di antara pengeluar dan peniaga di mana urusniaga dapat dilakukan dengan fikiran yang tenang selagi dapat dipastikan produk dan perkhidmatan yang disediakan diurus dengan cara yang sah, adil dan munasabah. Berbekalkan kelebihan ini, perusahaan anda sudah pasti akan diterima dengan baik dan mendapat sebaran yang luas dari komuniti pengguna seterusnya mendapat pengiktirafan secara global. Reputasi antarabangsa yang baik adalah kerana adanya pentas yang kukuh dimana sesebuah perniagaan dapat memperluaskan pasaran produknya dan mengukuhkan kedudukannya di dalam pasaran global. Faedah Kepada Peniaga Yang Mengambil Bahagian. • Laluan Kepada Komuniti Pengguna Dengan Kuasa Beli Tinggi. \"Sistem Pemasaran Perkongsian Perniagaan Global\" ekslusif yang disokong oleh Ori5.com ,yang menjadikan perbelanjaan menguntungkan, akan menarik minat pengguna yang tidak terkira; maka oleh sebab itu anda akan mendapat laluan kepada komuniti pengguna yang mempunyai kuasa beli dan sanggup berbelanja. Ori5.com mengubah sikap berbelanja pengguna menjadi satu tindakan pelaburan perniagaan, dan ini akan menambah nilai bukan sahaja kepada syarikat perniagaan tetapi juga kepada pengguna, menuju kearah peningkatan taraf hidup masyarakat keseluruhannya. • Bebas Dari Batasan Pusat Jualan. Pelanggan Akan Membeli Tanpa Mengira Masa. Sekiranya peniaga konvensional berhasrat untuk meningkatkan peluang perniagaannya, ia akan memerlukan suntikan modal yang bukan sedikit manakala risiko yang tinggi harus ditanggung. Di Ori5.com, peniaga yang mengambil bahagian dapat mempromosikan produk dan perkhidmatannya melalui internet, tidak terikat dengan kaedah jualan yang tradisi yang hanya menunggu pelanggan untuk singgah di pusat jualan anda. Tidak kira samada anda sudah berpuashati dengan pencapaian perniagaan anda sekarang atau pun tidak, apabila anda telah menjadi rakaniaga kami, pelanggan-pelanggan anda boleh terus berurusniaga dengan anda walaupun selepas waktu erniagaan ! Bayangkan perubahan drastik yang akan di bawa di dalam pencapaian perniagaan anda. • Pertambahan Peluang Pasaran Ori5.com membentuk jaringan perniagaan di kalangan peniaga dan usahawan dari berbagai sektor yang berhasrat untuk mengembangkan perniagaannya dan meneroka peluang-peluang baru untuk pasaran produk atau perkhidmatannya. Gabungan kekuatan mereka akan mampu menawarkan pelanggan pilihan produk yang lebih pelbagai dengan harga yang menarik dan sukar untuk dilepaskan, dan mewujudkan situasi menang-menang untuk kedua-dua pihak peniaga dan pengguna. • Membina Persekitaran Perniagaan Berteraskan Keperibadian Dan Kepercayaan. Ori5.com akan meyakinkan peniaga-peniaga yang berdedikasi tinggi untuk bersepakat di dalam usaha untuk memberikan produk dan perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna, bukan hanya sekadar menarik minat ramai pelanggan, tetapi yang lebih penting adalah membentuk imej koporat yang berjaya dan mesra pengguna serta membina persekitaran perniagaan berteraskan keperibadian dan kepercayaan. Selain itu, dengan adanya saluran perkongsian maklumat yang baik dan mampu menyediakan kemudahan komunikasi dua hala di antara peniaga dan pengguna, semua syarikat atau usahawan yang beroperasi di dalam persekitaran yang selesa, yang menawarkan perkhidmatan yang cemerlang dan ikhlas kepada pelanggannya, pasti akan berjaya menambat hati pelanggan yang setia dan mula menikmati peningkatan perniagaan yang terhasil oleh \"kesan peralihan perbelanjaan\". • Kerjasama Dan Persefahaman Yang Erat Dengan Pengeluar. Ori5.com menyediakan persekitaran terbuka dengan tawaran yang menarik dengan segala kemudahan yang diperlukan oleh peniaga dan usahawan untuk meneroka peluang-peluang perniagaan yang baru. Melalui Ori5.com, peniaga dapat berhubung terus dengan pengeluar yang terkenal dari seluruh dunia bagi mendapatkan maklumat terkini tentang produk atau perkhidmatan yang dikehendaki dengan mudah melalui internet, bagi mendapatkan tawaran terbaik dari segi kualiti dan harga. Tambahan pula, melalui kerjasama jangka panjang yang kukuh dengan pengeluar yang bersesuaian, peniaga akan mendapat sokongan dan bantuan yang diperlukan untuk menambah kepelbagaian produknya dan penglibatannya di dalam arena pasaran global. Faedah Kepada Pengguna Yang Mengambil Bahagian. • Pulangan Yang Melebihi Perbelanjaan Ke Atas Keperluan. Tanggapan konvensional tentang keperluan, kekal sebagai \"keperluan = perbelanjaan\". Tetapi di Ori5.com, \"keperluan = keuntungan\". Adakah anda berminat dengan konsep yang luarbiasa ini ? Bagaimana anda boleh mendapat keuntungan dari perbelanjaan ? Tetapi ini adalah benar ! Keistimewaan di dalam konsep perniagaan baru yang unik kami iaitu meletakkan pengguna sebagai satu kepentingan utama dan akur dengan kelebihan kuasa yang ada di tangan mereka di dalam urusniaga. Cuba perhatikan di sekeliling kita dan anda telah pun dapat melihat berbagai gimik yang dilakukan di dalam perniagaan konvensional untuk menarik minat dan mempengaruhi pengguna, menjadi sebahagian dari mereka, menggunakan pendapatan yang diperolehi hasil dari penat lelah. Mereka secara bersungguh-sungguh mengiklankan promosi, mengupah jurucakap dari kalangan artis, memperkenalkan produk dengan pembungkusan yang mempersonakan, dan meyakinkan masyarakat bahawa produk berjenama terkenal adalah lambang kepada taraf dan kedudukan. Semuanya dilakukan dengan niat yang memudaratkan pengguna, umpamanya sikap berbelanja ke atas keperluan kebendaan bukan lagi menjadi satu keperluan yang mudah dipenuhi, tetapi telah menjadi satu bebanan akibat tuntutan nafsu atau selera untuk sentiasa berubah mengikut rentak dan gaya hidup masa kini. Akhirnya yang mengaut keuntungan dari semua ini adalah peniaga, manakala pengguna merasa sengsara kerana terpaksa menanggung akibat dari sikap berbelanja lebih, seperti kehabisan simpanan peribadi, hutang lapuk akibat penggunaan kad kredit yang tidak terkawal, dan bermacam- macam lagi. Ia telah menjadi satu pemandangan yang biasa melihat pengguna menjadi muflis akibat kegagalan membayar balik pinjaman yang tinggi yang digunakan untuk pembelian di luar kemampuan mereka. Ori5.com hanya melakukan sebaliknya. Kami menyediakan peluang perniagaan kepada pengguna, jadi anda dapat laburkan pendapatan yang terhad di dalam aktiviti-aktiviti perniagaan, yang mempunyai peluang mencari kemewahan yang tidak terhad, sesuai untuk semua pihak melibatkan diri. \"Sistem Pemasaran Perkongsian Perniagaan Global\" kami yang eksklusif akan membolehkan anda meraih keuntungan daripada perbelanjaan anda, dimana anda berpeluang memperolehi pulangan yang lebih tinggi dari apa yang telah dibelanjakan untuk keperluan anda. • Perkongsian Di Atas Keuntungan Global Syarikat, Tanpa Mengira Jumlah Perbelanjaan Anda. Di Ori5.com, tidak kira berapa jumlah perbelanjaan anda, asalkan anda telah membuat sekurang-kurangnya satu pembelian dari kami, anda akan memperolehi satu bahagian di dalam perkongsian keuntungan global kami. Di Ori5.com, \"pembelian\" bukanlah penghujung proses perniagaan, tetapi permulaan kepada sebuah pelaburan. Ini adalah kerana membeli bukan hanya sekadar sikap untuk berbelanja, tetapi satu pelaburan di dalam sebuah syarikat. \"Sistem Pemasaran Perkongsian Perniagaan Global\" Ori5.com mengubah perbelanjaan anda menjadi modal perniagaan, menambah nilai ke atas keperluan anda, dan memungkinkan anda memperolehi keuntungan daripadanya. • \"Pengguna\" Secara Otomatik Dinaiktaraf Menjadi \"Rakaniaga\". Ori5.com, buat masa ini adalah merupakan satu-satunya syarikat antarabangsa di mana semua \"pengguna\" secara otomatik dinaiktaraf menjadi \"rakaniaga\". Asalkan pengguna membuat sekurang-kurangnya satu pembelian dari syarikat kami, walaupun mereka tidak mempunyai pengetahuan untuk menaja, mereka tetap ada bahagian di dalam perkongsian keuntungan global syarikat. Ori5.com sentiasa mengenalpasti peniaga- peniaga yang terbaik untuk mempertingkatkan kualiti keperluan, supaya anda akan berkeyakinan untuk terus berurusniaga melalui kami dan terus \"mengaut untung dari berbelanja\". • Produk Barang Kemas Global Edisi Terhad. Selain menikmati keuntungan berterusan dari \"Sistem Pemasaran Perkongsian Perniagaan Global\", anda juga akan berpeluang memiliki produk barang kemas edisi terhad yang bermutu tinggi dan ekslusif (500 ~ 1000 unit untuk setiap rekabentuk), berserta sijil akuan sebagai jaminan kesahihan ke atas ketulenan dan kualitinya. Selain daripada itu, anda akan menikmati potongan harga yang menarik ke atas belian produk dari syarikat- syarikat sekutu Ori5.com. • Satu Langkah Untuk Seribu Makna. Di Ori5.com, pengeluar dan peniaga akan mengubah sikap berbelanja anda menjadi satu tindakan pelaburan yang memungkinkan anda memperolehi keuntungan terus dari operasi perniagaan syarikat ini. Melalui saluran pertukaran maklumat yang baik, semua maklumat yang berkaitan dapat disampaikan kepada anda secara telus agar anda dapat membuat semakan pada bila-bila masa tentang lapuran jualan, perolehan keuntungan, dan lain-lain. Selain itu, anda juga akan memperolehi keuntungan hasil dari yuran tahunan pengiklanan oleh syarikat- syarikat pengeluar dan peniaga untuk memperbaharui perjanjian langganan ruang iklan dengan Ori5.com. Tidak kira samada anda masih bekerja atau pun tidak, saluran kewangan ini akan terus bekerja untuk anda, hari demi hari, tahun demi tahun. Ini adalah jaminan kewangan dalam ertikata yang sebenarnya, dan hanya Ori5.com yang menyediakan saluran kewangan yang sedemikian. Tidak kira samada anda sudah mempunyai wang yang mencukupi sekarang atau pun tidak, satu perkara yang pasti; anda akan sentiasa berbelanja. Oleh yang demikian, kenapa tidak biarkan saja Ori5.com membantu anda mengubah keperluan menjadi keuntungan ? Ingat: kemampuan menambah kekayaan tidak datang sebagai satu peluang, tetapi sebagai satu pilihan. Buatlah pilihan dan sertai Ori5.com, bersama-sama kami (pengeluar dan peniaga) semua memberikan sokongan dengan gabungan kekuatan kami, nescaya kejayaan menanti di hadapan anda. Ori5.com adalah merupakan cetusan ilham dari dua peniaga dan pengeluar barangan kemas antarabangsa. Berdasarkan kepada pengalaman yang luas di dalam industri ini, menjangkau lebih 30 tahun, kami sedar bahawa pengguna atau pembeli adalah merupakan golongan yang sentiasa tidak beruntung di dalam urusan dagangan yang konvensional.Kesan daripada kegagalan pengguna atau pembeli meraih sebarang faedah atau keuntungan daripada apa yang dibelanjakan, menjadi faktor utama kepada kemerosotan dagangan. Pihak pertama yang menerima kesan daripada penurunan kuasa beli, tidak dapat dinafikan ialah peniaga dan pengeluar.Menyedari akan hubung kait dan kesan di antara tiga pihak di dalam rantaian \'pengguna-peniaga- pengeluar\', kami ingin memperkenalkan satu strategi pemasaran yang pasti akan membuahkan hasil dan faedah bersama diantara pengeluar,peniaga dan pengguna: \"Sistem Pemasaran Perkongsian Perniagaan Global\". Strategi perniagaan ini mampu untuk membentuk kuasa pasaran pengeluar,peniaga dan pengguna di dalam asas pemangkin unik, yang pasti akan mengubah tradisi, dari konflik kepentingan antara tiga pihak kepada hubungan \'semua menang\' dan menguntungkan semua pihak yang mengambil bahagian. Dengan menggunakan aplikasi sistem pengurusan rangkaian berteknologi canggih yang dapat menghubungkan semua rakaniaga dari seluruh dunia, Ori5.com berhasrat untuk mewujudkan rangkaian atau jaringan perniagaan dari sektor yang serupa atau pun berlainan, yang akan membuka peluang pasaran baru dan menggalakkan pertumbuhan dagangan dengan konsep baru. Kami mengalu-alukan semua usahawan yang berminat untuk memasarkan produk dan perkhidmatan ke seluruh dunia melalui pentas Ori5.com. Dengan segala operasi perniagaan menggunakan kaedah atau kemudahan internet, maka anda mampu untuk mengendalikan urusniaga Ori5.com pada bila-bila masa dan di mana pun anda berada di atas mukabumi ini. Dengan ikhlas hati kami ingin menjemput semua pengeluar,peniaga dan pengguna yang berkeyakinan dan berpandangan jauh untuk menyertai Ori5.com meneroka satu pencapaian baru di dalam era e-dagang menggunakan strategi operasi perniagaan terkini yang berinovasi tinggi. Faedah bersama yang bakal dinikmati oleh pengeluar dan peniaga apabila menyertai Ori5.com: • Pengiklanan secara global yang berkesan. • Peluang memiliki produk barangan kemas edisi terhad Ori5.com. (500 ~ 1000 unit untuk setiap rekabentuk, disertakan dengan surat akuan). • Perkongsian keuntungan global dan insentif saranan Ori5.com. • Perkongsian laluan kepada kumpulan pengguna dengan kuasa beli tinggi. • Menikmati potongan harga menarik untuk belian produk dari syarikat sekutu Ori5.com. Faedah bersama yang bakal dinikmati oleh pengguna apabila menyertai Ori5.com: • Perkongsian keuntungan tahunan syarikat yang disumbangkan oleh pengeluar dan peniaga. • Peluang memiliki produk barangan kemas edisi terhad Ori5.com. (500 ~ 1000 unit untuk setiap rekabentuk, disertakan dengan surat akuan). • Perkongsian keuntungan global dan insentif saranan Ori5.com. • Menikmati potongan harga menarik untuk belian produk dari syarikat sekutu Ori5.com. • Revolusi perbelanjaan kepada pelaburan, perolehan pulangan dari keuntungan perniagaan yang melebihi jumlah yang dibelanjakan untuk keperluan. Ori5.com menghargai semua rakaniaga kerana kami yakin dan percaya, satu satunya strategi untuk memastikan perniagaan akan terus mampu bertahan dan berdaya saing, adalah apabila semua rakan kongsi dapat bersatu dan memberikan komitmen yang tidak berbelah bahagi samada ketika senang mahupun susah. Harus dibuat renungan bahawa kota Rom tidak dibina dalam tempoh satu hari.Syarikat usahasama yang besar pun tidak akan memperolehi kejayaan dan hasil yang diharapkan tanpa penglibatan sepenuh hati dari semua rakaniaganya. Ori5.com hanyalah pencetus atau pemangkin kepada peluang atau potensi yang belum diterokai. Dengan kebijaksanaan dan kesabaran, kejayaan atau hasil yang akan diperolehi tiada had atau atasannya. Sekiranya semua rakaniaga bersatu dan bekerjasama di dalam usaha mempromosikan \"Sistem Pemasaran Perkongsian Perniagaan Global\" Ori5.com kepada semua, kita pasti akan mengecapi kejayaan dan kemewahan yang membanggakan seperti mana yang selalu diharap dan diimpikan. Di Ori5.com, kejayaan menanti anda ! REFERRAL BY: dhanz 0169883576

http://www.bazaarlot.com/classifieddetail.php?id=2665POST FREE ADS?

No comments: